Zdolność bakterii morskiej Pseudomonas fluorescens BA3SM1 do przeciwdziałania toksyczności nanocząsteczek CdSe.

Zdolność bakterii morskiej Pseudomonas fluorescens BA3SM1 do przeciwdziałania toksyczności nanocząsteczek CdSe.

W środowisku morskim bakterie z osadów przyujściowych i przybrzeżnych są jednymi z pierwszych celów zanieczyszczenia nanocząsteczkami; dlatego istotne jest poszerzenie wiedzy na temat interakcji między bakteriami a nanocząsteczkami. W pracy oceniono odpowiedź bakterii morskiej Pseudomonas fluorescens BA3SM1 na nanokryształy CdSe (CdSe NPs) o średnicy 3 nm (NP3) i 8 nm (NP8) za pomocą metod mikroskopowych, fizjologicznych, biochemicznych i proteomicznych. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazały, że NP3 były w stanie penetrować bakterie, podczas gdy NP8 były silnie skoncentrowane wokół komórek, osadzone w dużych egzopolisacharydach.

W naszych warunkach eksperymentalnych oba rozmiary CdSe NP wywoływały spadek oddychania podczas stacjonarnej fazy wzrostu, podczas gdy tylko NP8 powodował opóźnienie wzrostu i zmniejszenie produkcji pyowerdyny. Analizy proteomiczne wykazały, że szczep zareagował na toksyczność CdSe NP, wywołując różne mechanizmy obronne, takie jak agregacja komórek, sekwestracja zewnątrzkomórkowa CdSe NP, skuteczna ochrona przed stresem oksydacyjnym, modyfikacje organizacji i właściwości otoczki oraz eksport kadmu. Ponadto BA3SM1 wykazywał zdolność biosorpcji 1,6 x 10 (16) NP3 / g suchej masy i 1,7 x 10 (15) NP8 / g suchej masy.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą jest to pierwszy raport skupiający się na wpływie koloidalnych nanokryształów CdSe (CdSe NP) na morski szczep Pseudomonas fluorescens. CdSe NP są szeroko stosowane w przemyśle energii odnawialnej i niestety oczekuje się, że te zanieczyszczenia wkrótce pojawią się w środowisku morskim poprzez spływy powierzchniowe, ścieki miejskie i rzeki. Dlatego szczep ten wydaje się być obiecującym czynnikiem w procesach bioremediacji NP. Dane proteomiczne są dostępne za pośrednictwem ProteomeXchange z identyfikatorem PXD004012.

Zwiększenie tempa metabolizmu pomimo spadku masy ciała u dorosłej osy parazytoidalnej.

Tempo metabolizmu jest pozytywną funkcją masy ciała, regułą obowiązującą dla większości organizmów i podstawą kilku teorii ekologii metabolicznej. Jednak w przypadku owadów dorosłych różnorodność zależności między masą ciała a oddychaniem pozostaje niewyjaśniona. Celem pracy jest powiązanie metabolizmu oddechowego pasożyta z masą ciała i aktywnością żerowania. Porównaliśmy tempo metabolizmu grup samic pasożyta Eupelmus vuilleti, które głodują i żywią się żywicielem, zarejestrowane za pomocą respirometrii przez 7 dni, co odpowiada średniemu okresowi życia głodujących samic i ponad połowie życia żerujących samic. Dynamikę węglowodanów, lipidów i białek w organizmie żerujących samic określono ilościowo za pomocą technik biochemicznych.

Masa ciała i wszystkie składniki odżywcze ciała gwałtownie spadły od pierwszego dnia. Z kolei wytwarzany CO2 i zużyty O2 stale wzrastały. Głodujące samice wykazywały odwrotną tendencję, identyfikując żerowanie jako przyczynę przyspieszenia oddychania samic. Dwa uzupełniające się procesy fizjologiczne wyjaśniają nieoczekiwany związek między zwiększeniem tempa metabolizmu a spadkiem masy ciała. Po pierwsze, hemolimfa gospodarza jest wysoce niezrównoważonym pożywieniem, a nadmiar składników odżywczych (białka i węglowodany) należy usunąć, częściowo przez wydalanie, a częściowo przez oddychanie.

Po drugie, żerująca młoda samica produkuje jaja w coraz większym tempie w pierwszej połowie swojego życia, co również zwiększa oddychanie. Zakładamy, że zmienny w czasie udział tempa metabolizmu w procesach karmienia i reprodukcji uzupełnia udział masy strukturalnej i prowadzi do obserwowanego trendu. Rozszerzamy nasze wyjaśnienia na inne grupy owadów i omawiamy potencjał zjednoczenia przy użyciu teorii dynamicznego budżetu energetycznego.

Przypuszczalnie zidentyfikowane rodzaje obejmują Arthrobacter, Brevibacterium, Bacillus, Cornyebacterium, Actinomyces, Aureobacterium, Chromobacterium i Mycobacterium. Pseudomonas spp. nie zostały odzyskane. Pięćdziesiąt procent zgrupowanych operacyjnych jednostek taksonomicznych (OTU) nie zostało zidentyfikowanych. Trzydzieści procent skupionych OTU stanowiły nieregularne, asporogenne pałeczki Gram-dodatnie. Zbiorowiska bakteryjne różniły się w zależności od miejsca, a pożywka izolacyjna miała silny wpływ na odzyskane szczepy.

Zdolność bakterii morskiej Pseudomonas fluorescens BA3SM1 do przeciwdziałania toksyczności nanocząsteczek CdSe.

Multiscale Vibrational Spectroscopic Approach for Identification and Biochemical Characterisation of Pollen.

Analiza ziaren pyłku dostarcza cennych informacji na temat biologii, ekologii, medycyny sądowej, zmian klimatycznych, migracji owadów, źródeł pożywienia i alergenów lotnych. Spektroskopie wibracyjne (w podczerwieni i Ramana) oferują chemiczną charakterystykę pyłku poprzez identyfikowalne cechy spektralne bez jakiejkolwiek wstępnej obróbki próbki. Porównaliśmy poziom informacji chemicznych, które można uzyskać za pomocą różnych wieloskalowych technik spektroskopii oscylacyjnej.

Pyłki z 15 różnych gatunków Pinales (drzew iglastych) mierzono siedmioma metodami podczerwieni i ramanowskiej. W celu uzyskania widm w podczerwieni wykonano pomiary zarówno odbicia, jak i transmisji na zmielonych i nienaruszonych ziarnach pyłku (pomiary masowe), dodatkowo widma w podczerwieni uzyskano metodą mikrospektroskopii pomiarów wieloziarnistych i pojedynczych ziaren pyłku. W przypadku pomiarów mikrospektroskopii ramanowskiej widma uzyskano z tych samych ziaren pyłku poprzez ogniskowanie dwóch różnych podstruktur ziaren pyłku. Dane widmowe z siedmiu metodologii zostały zintegrowane w jeden model danych za pomocą analizy Consensus Principal Component Analysis w celu uzyskania relacji między sygnaturami molekularnymi śledzonymi różnymi technikami.

Spektroskopia oscylacyjna umożliwiła charakterystykę biochemiczną pyłku i wykrycie zmienności filogenetycznej. Różnice widmowe były wyraźnie związane z określonymi składnikami chemicznymi, takimi jak lipidy, węglowodany, karotenoidy i sporopolleniny. Rozległe różnice między pyłkiem Cedrus a resztą rodziny Pinaceae były jednoznacznie związane ze składem molekularnym sporopollenin w ścianie ziarna pyłku, podczas gdy w pyłku Picea występuje widocznie wyższe stężenie karotenoidów niż reszta rodziny.

Chemically Modified siRNA

M1254-9
EUR 572

Chemically Modified siRNA Set C

M1270-1
EUR 854

Chemically Modified siRNA Set D

M1271-1
EUR 1007

Chemically Competent Cell

20-abx098066
 • EUR 425.00
 • EUR 453.00
 • 1 ml
 • 2 ml

Chemically Competent Cell (StrR)

20-abx098064
 • EUR 411.00
 • EUR 439.00
 • 1 ml
 • 2 ml

DMT Chemically Competent Cell

20-abx098071
 • EUR 439.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 500 ul

BL21 Chemically Competent Cell

20-abx098105
 • EUR 439.00
 • EUR 467.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

DB3.1 Chemically Competent Cell

abx098865-1ml 1 ml
EUR 453

5 alpha Chemically Competent Cell

20-abx098065
 • EUR 411.00
 • EUR 439.00
 • 1 ml
 • 2 ml

Blue Chemically Competent Cell (TetR)

20-abx098068
 • EUR 425.00
 • EUR 453.00
 • 1 ml
 • 2 ml

T1 Phage Chemically Comptent Cell

20-abx098070
 • EUR 425.00
 • EUR 467.00
 • EUR 404.00
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

BL21 (DE3) Chemically Competent Cell

20-abx098101
 • EUR 439.00
 • EUR 467.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

DE3 Chemically Competent Cell (CamR)

20-abx098103
 • EUR 439.00
 • EUR 481.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

EC MEDIUM, MODIFIED

E05-108-10kg 10 kg
EUR 858

EC MEDIUM, MODIFIED

E05-108-2Kg 2 Kg
EUR 226

EC MEDIUM, MODIFIED

E05-108-500g 500 g
EUR 98

LETHEEN BROTH, MODIFIED

L12-109M-10kg 10 kg
EUR 1424

LETHEEN BROTH, MODIFIED

L12-109M-2Kg 2 Kg
EUR 349

LETHEEN BROTH, MODIFIED

L12-109M-500g 500 g
EUR 131

TERRIFIC BROTH, MODIFIED

T20-114M-10kg 10 kg
EUR 614

TERRIFIC BROTH, MODIFIED

T20-114M-2Kg 2 Kg
EUR 173

TERRIFIC BROTH, MODIFIED

T20-114M-500g 500 g
EUR 83

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x50µl

1011-12 12/PK
EUR 175

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 24x50µl

1011-24 24/PK
EUR 258

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 6x100µl

1012-12 6/PK
EUR 164

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x100µl

1012-24 12/PK
EUR 248

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 24x100µl

1012-48 24/PK
EUR 383

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 6x200µl

1014-24 6/PK
EUR 216

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x200µl

1014-48 12/PK
EUR 362

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 12x50µl

1051-12 12/PK
EUR 170

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 24x50µl

1051-24 24/PK
EUR 248

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 6x200µl

1054-24 6/PK
EUR 196

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 12x200µl

1054-48 12/PK
EUR 320

DL39 (DE3) Chemically Competent Cells - 12x50µl

1061-12 12/PK
EUR 319

DL39 (DE3) Chemically Competent Cells - 24x50µl

1061-24 24/PK
EUR 518

Blue Chemically Competent Cell (TetR, CamR)

20-abx098069
 • EUR 439.00
 • EUR 481.00
 • 1 ml
 • 2 ml

BL21 (DE3) pLysS Chemically Competent Cell

20-abx098102
 • EUR 439.00
 • EUR 467.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

DE3 Chemically Comptent Cell (KanR, TetR)

20-abx098104
 • EUR 439.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 500 ul

McCoy's 5A Media (Modified)

CM032-050 500ml
EUR 88

McCoy's 5A Media (Modified)

CM032-300 6x500ml
EUR 165

McCoy's 5A Media (Modified)

CM032-310 10x500ml
EUR 219

McCoy's 5A Media (Modified)

CM032-320 20x500ml
EUR 340

McCoy's 5A Media (Modified)

CM032-350 50x500ml
EUR 585

McCoy's 5A Media (Modified)

CM033-050 500ml
EUR 85

McCoy's 5A Media (Modified)

CM033-300 6x500ml
EUR 165

McCoy's 5A Media (Modified)

CM033-310 10x500ml
EUR 219

McCoy's 5A Media (Modified)

CM033-320 20x500ml
EUR 340

McCoy's 5A Media (Modified)

CM033-350 50x500ml
EUR 585

Modified Affinity Purified Avidin

7-04468 2mg Ask for price

Modified Affinity Purified Avidin

7-04469 10mg Ask for price

Modified Affinity Purified Avidin

7-04470 100mg Ask for price

Bielshowsky's Stain Kit (Modified)

BSK-1 1 kit(s)
EUR 513

LURIA AGAR - MILLER'S MODIFIED

L12-115-10kg 10 kg
EUR 923

LURIA AGAR - MILLER'S MODIFIED

L12-115-2Kg 2 Kg
EUR 240

LURIA AGAR - MILLER'S MODIFIED

L12-115-500g 500 g
EUR 102

LURIA BROTH - MILLER'S MODIFIED

L12-116-10kg 10 kg
EUR 710

LURIA BROTH - MILLER'S MODIFIED

L12-116-2kg 2kg
EUR 194

LURIA BROTH - MILLER'S MODIFIED

L12-116-500g 500 g
EUR 89

Modified Gram Stain Kit

K1429-125
EUR 338

Modified Gram Stain Kit

K1429-30
EUR 251

Native Ischemia Modified Albumin (IMA)

4-NPA825Hu01
 • EUR 467.36
 • EUR 228.00
 • EUR 1477.60
 • EUR 559.20
 • EUR 1018.40
 • EUR 376.00
 • EUR 3544.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Ischemia Modified Albumin expressed in: Human

Malondialdehyde (MDA) Modified Human Albumin

STA-210 100 µg
EUR 421
Description:
 • Malondialdehyde (MDA) Modified Human Albumin. 100 µg.
 • Provided at a concentration of 1.0 mg/mL

Finer and Nagasawa Modified Medium

CP008-010 10X1L
EUR 104

Finer and Nagasawa Modified Medium

CP008-500 50L
EUR 126

Ischemia Modified Albumin (IMA) Antibody

20-abx128542
 • EUR 398.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1094.00
 • EUR 537.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Ischemia Modified Albumin Assay Kit

abx098440-BeckmanR140ml1R220ml1 Beckman; R1: 40ml×1 R2: 20ml×1
EUR 425

Ischemia Modified Albumin Assay Kit

abx098440-Hitachi7060R140ml1R220ml1 Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 20ml×1
EUR 425

Ischemia Modified Albumin Assay Kit

abx098440-Hitachi7170R116ml1R28ml1 Hitachi 7170; R1: 16ml×1 R2: 8ml×1
EUR 284

Ischemia Modified Albumin Assay Kit

abx098440-Toshiba40R140ml1R220ml1 Toshiba 40; R1: 40ml×1 R2: 20ml×1
EUR 425

Modified Affinity Purified Avidin Protein

20-abx263157
 • EUR 1372.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 mg
 • 10 mg
 • 2 mg

Elastic Stain Kit (Modified Verhoff's)

ETS-1 1 kit(s)
EUR 189

Elastic Stain Kit (Modified Verhoff's)

ETS-2 1 kit(s)
EUR 120

Eosin Y Solution (Modified Alcoholic)

EYB3800 1 Gal.
EUR 168

Eosin Y Solution (Modified Alcoholic)

EYB500 500 ml
EUR 69

Eosin Y Solution (Modified Alcoholic)

EYB999 1000 ml
EUR 84

Mucicarmine Stain Kit (Modified Southgate's)

SMS-1 1 kit(s)
EUR 159

Mucicarmine Stain Kit (Modified Southgate's)

SMS-2 100 Slides
EUR 104

Trichrome Stain Kit (Modified Gomori's)

TRG-1 1 kit(s)
EUR 160

Trichrome Stain Kit (Modified Gomori's)

TRG-2 100 Slides
EUR 106

Trichrome Stain Kit (Modified Gomori's)

TRG-500 500 ml ea.
EUR 309

Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)

TRM-1 125 ml ea.
EUR 183

Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)

TRM-2 30 ml ea.
EUR 116

Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)

TRM-500 500 ml ea.
EUR 365

Reticulum Stain Kit (Modified Gomori's)

GRS-1 1 kit(s)
EUR 255

Reticulum Stain Kit (Modified Gomori's)

GRS-2 100 Slides
EUR 154

CARY & BLAIR MEDIUM MODIFIED PR

C03-125-10kg 10 kg
EUR 1258

CARY & BLAIR MEDIUM MODIFIED PR

C03-125-2Kg 2 Kg
EUR 313

CARY & BLAIR MEDIUM MODIFIED PR

C03-125-500g 500 g
EUR 121

Modified Southgate's Mucicarmine Stain Kit

K1430-125
EUR 425

Modified Southgate's Mucicarmine Stain Kit

K1430-30
EUR 316

Ghrelin Blocking Peptide (N3 modified)

5990BP-50
EUR 153

Chemically Competent Cell (106 cfu / mu g DNA)

20-abx098067
 • EUR 439.00
 • EUR 411.00
 • 1 ml
 • 500 ul

Biotin Modified Affinity Purified Avidin protein

PROTP02701 Regular: 10mg
EUR 317
Description: Avidin is a basic charged glycoprotein present in the egg white and in some extent in tissues of various animals. Avidin is a homotetrameric protein that contains 4 identical subunits which bind to Biotin with high extent of affinity and specificity consisting of 128 amino acids and has a molecular mass of about 67K Daltons. ;Avidin-Biotin is a modified form of affinity purified avidin that combines the high affinity specific activity of the native egg white avidin to biotin molecule together with a very low background of the streptavidin produced by the bacteria Streptomyces avidinii.

RPMI 1640, 1X (MODIFIED FOR ISLETS)

99-595-CM 1 L /pk
EUR 51
Description: Specialty Media; Islet products

Parallel topology beta – Amyloid modified peptide

5-01729 4 x 1mg Ask for price

Human Ischemia Modified Albumin (IMA) Protein

20-abx168592
 • EUR 648.00
 • EUR 272.00
 • EUR 1998.00
 • EUR 773.00
 • EUR 467.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Ischemia Modified Albumin (IMA) Antibody (HRP)

20-abx274213
 • EUR 467.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1386.00
 • EUR 648.00
 • EUR 356.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Calcium Stain Kit (Modified Von Kossa)

CVK-1 1 kit(s)
EUR 159

Calcium Stain Kit (Modified Von Kossa)

CVK-2 1 kit(s)
EUR 109

Gram Stain Kit (Modified Brown & Brenn)

BBS-1 125 ml ea.
EUR 120

Gram Stain Kit (Modified Brown & Brenn)

BBS-2 30 ml ea.
EUR 85

Gram Stain Kit (Modified Brown & Brenn)

BBS-500 500 ml ea.
EUR 298

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0136-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0394-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0394-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E02I0394-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0136-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0394-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0394-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E09I0394-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0136-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0394-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0394-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E08I0394-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0136-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0394-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0394-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E01I0394-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0136-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0394-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0394-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E03I0394-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E07I0136-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Ischemia Modified Albumin ELISA kit

E07I0136-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Ischemia Modified Albumin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Wykazano, że metodologie wibracyjne mają duży potencjał w zakresie systematycznego gromadzenia danych o ekosystemach, a uzyskaną zmienność filogenetyczną można dobrze wyjaśnić składem biochemicznym pyłku. Spośród siedmiu testowanych metod, najlepsze zróżnicowanie taksonomiczne pyłku uzyskano przy pomocy pomiarów w podczerwieni na próbkach zbiorczych, a także pomiarów obszaru korpusu ziarna pyłku metodą mikrospektroskopii Ramana. Pomiary mikrospektroskopii ramanowskiej wskazują, że obszar pomiarowy, jak również głębia ostrości, mogą mieć decydujący wpływ na otrzymane dane.