fermentacjach E. coli

Większość białek terapeutycznych jest wytwarzana w hodowlach komórek jajnika chomika chińskiego (CHO) lub w fermentacjach E. coli, przy czym znaczna liczba jest również wytwarzana w Saccharomyces cerevisiae i mysich komórkach szpiczaka (Rader, 2008).

Te układy ekspresyjne są najlepiej scharakteryzowanymi platformami do produkcji białek, a każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Produkcja rekombinowanych białek farmaceutycznych na dużą skalę jest często hamowana przez słabą ekspresję ich dojrzałych, aktywnych form w prokariotycznych gospodarzach, takich jak E. coli, oraz przez wysokie koszty i ograniczoną skalowalność tradycyjnych platform opartych na fermentorze wykorzystujących komórki ssaków.

Często wysoka liczba kopii pociąga za sobą wzrost całkowitej wydajności, ale nie ilości funkcjonalnego białka, w wyniku niewłaściwej równowagi biosyntezy białka i fałdowania.